Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

 

Nyt fra Rørvig Jagtforening


Kære medlemmer, skytter og venner af foreningen, her lidt nyheder fra foreningen vedrørende skydebaneprojektet.

 

Vi har fra Kystdirektoratet fået godkendelse af projektet og de ønskede støjdæmpede skydestandplads huse. På baggrund af dette håber vi så på snarlig godkendelse af de resterende formelle forhold fra kommunen. 

 

Vi har også fået et dejligt tilsagn fra Miljøministeriets skydebanepulje, om at de vil dække op til 50% af udgifterne til projektet (der en nogle udgiftstyper der ikke gives tilskud til). Med dette tilsagn er vi meget tæt på at have økonomien på plads, og der arbejdes intenst på at sikre de sidste midler. Men vi er så tæt på, at vi tør starte, når vi har de sidste godkendelser. 

 

Der søges arrangeret rævejagt i januar, med efterfølgende spisning, hold øje med information om dette på facebook og hjemmesiden. 

 

Det er dejligt at mærke den fortsatte opbakning fra medlemmerne, og mon ikke at vi alle håber på og glæder os til den dag, hvor vi igen kan skyde lerduer i Rørvig Jagtforening? Det kan godt blive en festdag.. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår."

 

Mvh

Erik 
SÅ ER DET NU, DU KAN STØTTE DET NYE BANEPROJEKT
Tirsdag den 2.7 mødte mange medlemmer op i klubhuset, og fik en redegørelse for baneprojektet og for den tilhørende økonomi. Vi skal dels have en vis egenkapital til projektet, og vi vil gerne reducere behov for banklån mest muligt - så alle bidrag gør stor nytte, uanset størrelsen. Vi har tilsagn om lån fra Sparekassen Sjælland.
Se også nedenstående nylige opslag vedr. projektets status.
På mødet præsenterede bestyrelsen flere modeller for, hvordan medlemmerne kan yde økonomisk støtte til projektets økonomi. Følgende forslag var der god opbakning til, så nu kan DU også yde økomist støtte til at sikre, at vi får en ny fremtidssikker skydebane:
  • En donation (gave) til foreningen, beløbet anvendes  udelukkende til baneprojektet 
  • Et støtte-lån, som udelukkende vil blive anvendt til baneprojektet
 
På mødet den 2.7 gav deltagerne tilsagn om et ganske stort beløb til projektet - men vi håber også på opbakning fra dig!
Kontakt kasserer Erik på tlf. 2494 2919 og få detaljerne om mulighederne.
 
 
 
Kære medlem,
Her prøver vi at give dig et overblik over, hvor langt vi er nået med ansøgninger og møder med kommunale instanser, i forbindelse med ændring af skydebanen.
Vi er så heldige at vores skydebane ligger op ad urørt skov – Kystbeskyttelse line -§3 område -strandoverdrev ( men den ligger smukt ) og alt det skal vi passe godt på, så vi afventer tilbage meldinger på hele projektet
Når der søges på ved at vende skydebane, skal der søges hos og om;
Kystdirektoratet ifht. Strandbeskyttelseslinjen - Landzonetilladelse – Byggetilladelse til skydehuse - §3 Dispensation – Miljøgodkendelse -Tilladelse fra kommunen som ejer jorden -Vejmyndigheden.
Og dertil skal det firma, som skal levere jord til volden, søge om tilladelse til at lægge det ud og have godkendt jordens beskaffenhed ( helt ren jord ) og sørge for at det også er det, der bliver leveret til os.
For de af jer som ikke har været på skydebane siden vi lukkede den, har vi lavet en SF-stenterrasse, og har ryddet alt trævækst på volden, og ikke mindst samlet 3 tons skaller og plast haglskåle og kørt på genbrugs plads. Vi har prøvet at være det hver Tirsdag aften til lidt arbejde, kaffe, portvin ren hygge. Og en stor tak til den som har puklet og der er plads til flere hvis i har lyst.
Som I kan se, har vi ikke ligget på den lade side siden vi lukkede banen, og vi har et ønske om at vi mødes 1 eller 2 gange på tirsdage i løbet af sommeren ( Datoer bliver meldt ud )
En ny bane koster mange penge, og der er søgt om tilskud fra en del fonde, ligesom vi har lånetilsagn fra en lokal bank. Vi forventer svar fra fondene i det tidlige forår. Vi har indhentet tilbud på diverse arbejder fra firmaer, og kan dermed ansøge Danmarks Jægerforbund om tilskud fra den såkaldte skydebanepulje.
Et af de vilkår vi har i den nuværende finansieringsmodel er, at vi skal stille med en vis egenfinansiering, mere end vi har i kassen!
Så vi har brug for gode idéer og opbakning til at komme det sidste stykke vej . Det kunne være forenings ”støtte-aktier” eller lige frem lån fra et medlem som kunne afse nogle midler vi kunne låne ?
Vi vil gerne drøfte alt dette og, mere til med jer, og
Derfor inviterer vi til møde Tirsdag 2-7-2019 og kl. 19.00 i Klubhuset
Grillpølser og drikkevarer kan købes.
BestyrelsenFlugtskydning i sommeren 2019;

Efter forsøg på at indgå aftale vedr. skydning som hidtil, samt efter nøje overvejelse og kalkule, har bestyrelsen besluttet at accellerede planerne om at vende samt støjdæmpe skydebanen. Der er således dialog med kommunen, ansøgt fonde om tilskud og meget andet. 

MEN, det betyder, at der ikke skydes flugtskydning på banen på Søndervangsvej i sommeren 2019. 

Vi udkommer snarest med aktivitetsplan for sommeren, der blandt rummer sommerfest og spændende skydning andetssteds. Følg  med her og på facebook. 

Bestyrelsen håber på jeres fortsatte opbakning, og ser frem til en ny spændende epoke med ny bane.